Do thấp nhiệt dồn xuống sinh ra bệnh tiết tả
Triệu chứng: Khi ỉa giang môn có cảm giác nóng rát, phân có màu đục như nước gạo hoặc có màu vàng, hôi khắm.

Điều trị: Thăng phát thanh khí của đại tràng, thanh hóa thấp nhiệt.

Bài thuốc Cát căn cầm liên thang: Cát căn 12g, hoàng cầm 8g, hoàng liên 3g, cam thảo 4g.

Ngày uống 1 thang, sắc uống 3 lần trong ngày uống sau khi ăn.

Tùy chứng trạng của bệnh nhân, mà dùng liều lượng tem ngậm vinix và gia giảm cho hạp.

Do thấp nhiệt hun đốt làm tổn hại huyết khí sinh ra chứng lỵ tật

Triệu chứng: ỉa ra máu mủ, giang môn nóng rát.

Điều trị: Thanh nhiệt, lương huyết, lợi thấp.

Bài thuốc Bạch đầu ông thang gia giảm: Bạch đầu ông 8g, hoàng liên 12g, hoàng bá 12g, trần bì 12g. Nếu ỉa phân có màu như tương thì gia nha đảm tử 12g.

Tùy chứng trạng của bệnh nhân mà gia giảm các vị khác và dùng liều lượng cho phù hợp. Ngày uống 1 thang sắc uống 3 lần trong ngày, uống trước khi ăn. Tag : Tem Vinix la gì

Do thấp nhiệt làm úng tắc ruột già sinh ra chứng ruột già ung (ung nhọt)

Triệu chứng: Phía bên phải bụng dưới của bệnh nhân đau dữ dội, kèm theo sốt.

Điều trị: Thanh lợi thấp nhiệt, hóa ứ, tiêu ung.

Bài thuốc Đại hoàng mẫu đan bì thang gia giảm: Đại hoàng 60g, mẫu đan bì 40g, mang tiêu 15g, đào nhân 50 hạt, đông qua nhân 20g. Tùy chứng trạng của bệnh nhân mà dùng liều lượng và gia giảm cho thích hợp. Ngày uống 1 thang, sắc uống 3 lần trong ngày, uống trước khi ăn.

Do thấp nhiệt nấu nung uất kết ở ruột già. Tag : Vinix 100 la gì
Triệu chứng: đau bụng, đau nhiều ở bụng dưới, mót rặn, ỉa dính trệ, khó chịu, nóng rát ở giang môn.

Điều trị: Điều khí, thanh hóa thấp nhiệt.
Bài thuốc Thược dược thang gia giảm: thược dược 40g, hoàng liên 20g, đương quy 20g, nhục quế 3g, cam thảo 8g, hoàng cầm 20g, mộc hương 8g, tân lang 8g đại hoàng 12g. Ngày uống 1 thang, sắc uống 3 lần trong ngày, trước khi ăn.
Tùy chứng trạng của bệnh nhân mà gia giảm và dùng liều lượng cho phù hợp.