Để khách hàng dễ dàng tìm kiếm sản phẩm của bạn trên trang chủ Amazon, cách đơn giản nhất chính liệt kê tất cả các cụm từ khoá người mua thường sử dụng nhất khi tìm mua một sản phẩm họ muốn. Khi sở hữu 1 thương hiệu đã đăng ký trên trang Amazon, bạn có thể sử dụng công cụ tối ưu hoá cụm từ tìm kiếm ASIN bằng cách sau:

Bước 1: Vào Seller Central, truy cập công cụ ASIN Search Terms Optimization thông qua Brand Dashboard ở tab Performance.
Bước 2: Nhấp vào đường dẫn trong phần “Tối ưu hoá cụm từ tìm kiếm”, bạn sẽ tìm được 1 danh sách ASIN chưa đạt chất lượng tìm kiếm như:
  • Không tận dụng hết 250 byte có sẵn cho Cụm từ tìm kiếm
  • Bị trùng lặp từ khoá trong các mục như Tiêu đề, Mô tả sản phẩm, Liệt kê tính năng
  • Chứa các Cụm từ tìm kiếm không có giá trị như And (Và), For (Cho), Free (Miễn phí)

Bước 3: Nhấp vào Run search terms optimization (Chạy tối ưu hóa cụm từ tìm kiếm) để xem lại trang ASIN Search Terms Optimization. Trong phần Current ASIN Search Terms, bạn có thể nhìn thấy các cụm từ không giá trị được đánh dấu. Phần Revised ASIN Search Terms sẽ chứa các cụm từ được giữ lại sau khi xoá bỏ các cụm từ không giá trị.
Bước 4: Nhấp vào Edit (Chỉnh sửa) để thay thế các Cụm từ tìm kiếm cũ bằng các Cụm từ tìm kiếm mới chưa được sử dụng ở nơi khác và tuân theo những quy tắc của Amazon. Bạn có thể sử dụng công cụ Keyword Insight ở góc phải để khám phá nhiều cụm từ hơn.
Bước 5: Cuối cùng, nhấn vào Publish (Xuất bản) để xuất những Cụm từ tìm kiếm đã được sửa đổi. Mất 48 tiếng để đợi các cụm từ mới được cập nhật.

Để tìm hiễu thêm về các công cụ quảng cáo trên Amazon giúp tăng doanh số và nhận diện thương hiệu, hãy liên lạc ngay với đội ngũ Amazon Global Selling để được hỗ trợ tốt nhất nhé !