Trạng thái tài khoản (Account Health) là một chủ đề vô cùng quan trọng, quyết định trực tiếp đến duy trì công việc kinh doanh của bạn trên Amazon.
BẠN NÊN THƯỜNG XUYÊN KIỂM QUA TRANG TRẠNG THÁI TÀI KHOẢN VÌ:
Amazon thường xuyên xem xét hiệu suất của người bán và thông báo khi họ không đạt đúng mục tiêu hoặc hiệu suất tài khoản kém. Trang Trạng thái tài khoản trên Amazon cung cấp cho các nhà bán hàng tìm hiểu và cải thiện hiệu suất tài khoản trước khi Amazon vô hiệu hoá tài khoản của bạn.

LÀM SAO ĐỂ CẢI THIỆN TÌNH TRẠNG TÀI KHOẢN BÁN HÀNG:
  • Đảm bảo tuân thủ các điều khoản, chính sách và luật hiện hành chung của Amazon để tránh tình trạng bị khoá tài khoản
  • Khi trạng thái tài khoản (AHR) báo hiệu “Rủi ro” hoặc “Nghiêm trọng”, cần xem xét và giải quyết ngay các vi phạm được liệt kê.. Nhấn vào xem chi tiết trong phần Tuân Thủ Chính Sách Về Sản Phẩm của trang để thấy các nội dung (hình ảnh, thông tin đăng tải…) và tình trạng hiện tại.
  • Nếu tài khoản của bạn bị khoá, bạn có thể kháng cáo bằng cách cung cấp cho Amazon 1 bản kế hoạch với những hành động cụ thể có thể khắc phục các vi phạm, các vấn đề dẫn đến việc vô hiệu hoá tài khoản từ Amazon.
Hãy để lại thắc mắc của bạn và đội ngũ Amazon Global Selling sẽ hỗ trợ ngay lập tức nếu bạn có câu hỏi!