[2] những ngọn núi cao nhất nằm ở ranh giới tỉnh khánh hòa và tỉnh lâm đồng , với ba ngọn núi cao hơn 1.

110 ft) , bao gồm cả núi đá bạc ( tiếng việt : núi đá bạc ) ở phía nam , nằm dọc theo bãi tắm. [3] dòng sông chính của tỉnh là sông dinh , chảy sang lãnh thổ đồng bằng chính của tỉnh cũng như phan rang.

040 mét (3. 410 ft) ở phía đông bắc của tỉnh.

200 ft) và cao nhất là 1. [2] chỉ một phần nhỏ của tỉnh bên cạnh phan rang có độ cao dưới 50 mét (160 ft).

Trong khi tốc độ tăng trưởng công nghiệp của nó cao hơn một chút so với mức bình quân của lãnh thổ là 16 ,4% , nó bắt đầu từ mức cực kỳ không tốt và do đây đóng góp rất ít vào tăng trưởng chung. 652 mét (5.

Điều đó có một số phụ lưu trong tỉnh và được lắp đặt với hồ đơn dương ở tỉnh lâm đồng. 420 ft) , núi sương mù ( tiếng việt : núi sương mù ).

Xúc tiến dịch vụ ở mức 9 ,8% , không tốt hơn đáng kể so với mức bình quân của vùng , trong khi nông , lâm nghiệp và thủy sản tăng trưởng bình quân ở mức 6 ,7% , có phần cao hơn mức bình quân chung. Địa hình ninh thuận khác biệt cho khu vực duyên hải nam trung bộ là các dãy núi cao không chỉ nằm gần biên giới tây tây nguyên mà còn gần bờ biển , cao nhất là núi chúa ( tiếng việt : núi chúa ) cao 1 thông cống nghẹt ninh thuận.

[2] một số đỉnh núi khác có chiều cao lên về 643 mét (2. Ninh thuận là tỉnh nghèo nhất và thấp công nghiệp nhất phía nam việt nam công ty hút hầm cầu ninh thuận.

600 mét (5. [5]ninh thuận cũng là tỉnh duy nhất ở duyên hải nam trung bộ có nhanh nhẹn xúc tiến gdp bình quân nhiều năm dưới 10% từ năm 2000 đến năm 2015 - ở mức 9 ,4% so với mức bình quân 11 ,2% của khu vực.

. Gdp bình quân đầu người danh nghĩa năm 2008 là 6 ,66 triệu đồng , bằng một nửa mức bình quân chung của cả nước và bằng 56% mức bình quân của đặc khu duyên hải nam trung bộ là 10 ,8 triệu đồng.