Bảng hệ thống trương mục kế toán vào vai trò cực kì cần thiết Khi nó có tác dụng phản chiếu thực trạng and sự biến động của đối tượng hạch toán kế toán. Vậy hệ thống trương mục kế toán là gì? Có các mẫu account kế toán nào? dựa vào nhân tố nào để chọn lựa tài khoản kế toán? Mời Bạn theo dõi bài viết tiếp sau đây để biết ngay câu trả lời.

Hệ thống tài khoản kế toán là gì?
Hệ thống tài khoản kế toán là một tập hợp những tài khoản kế toán đc sử dụng trong công tác biên chép, đề đạt tình trạng & sự biến động của đối tượng hạch toán kế toán.

Hiện thời, việt nam sử dụng hệ thống account kế toán ký hiệu bằng chữ số and đc áp dụng cho tất cả tổ chức. Cấu trúc trương mục and ý nghĩa như sau:

Số đầu tiên là chiếc account.

Hai số đầu tiên là nhóm tài khoản. Ví dụ: TK 15x chỉ trương mục thuộc đội ngũ tài khoản “Hàng tồn kho”.

Số thứ 3: Là tài khoản cấp một thuộc đội ngũ đc đề đạt. Ví dụ: TK 152 mang ý tức là “Nguyên liệu, vật liệu”.

Số thứ 4 (nếu có): là account cấp hai thuộc trương mục đc phản chiếu Tại 3 số đầu. Ví dụ: TK 1521 “Vật liệu chính”.

Các cái tài khoản kế toán
Trước khi tò mò hệ thống trương mục kế toán cho doanh nghiệp thì bạn cần phải biết rõ những mẫu trương mục căn bản. dưới đây là những mẫu tài khoản quan trọng mà kế toán cục cần phải nắm như:

Tài khoản chiếc 1: Tài sản ngắn hạn (TSNH).

Tài khoản cái 2: Tài sản dài hạn (TSDH).

Trương mục loại 3: Nợ phải trả (NPT).

Tài khoản cái 4: Vốn chủ sở hữu.

Account cái 5: doanh thu.

Tài khoản cái 6: Ngân sách chi tiêu sản xuất, kinh doanh.

Account loại 7: Thu nhập khác.

Tài khoản chiếc 8: Ngân sách chi tiêu không giống.

Tài khoản chiếc 9: Xác định kết quả sale.

Tài khoản chiếc 0: tài khoản ngoài bảng.

Ý nghĩa của bảng hệ thống tài khoản kế toán
Bảng hệ thống tài khoản kế toán Thành lập và hoạt động mang tới phổ quát ích lợi cho bạn trong thời gian thực hiện khai báo quyết toán và quản lý nguồn vốn đơn vị. chi tiết như sau:

Giúp cung cấp toàn diện và cụ thể các thông báo số liệu, Power nguồn thu/chi một cách rõ ràng.

Tùng tiệm thời hạn & công tích Khi kiểm kê.

Biểu hiện giá trị bằng Thống kê đúng đắn và sự chênh lệch theo thời hạn.

Phụ thuộc nhân tố nào để chọn lựa hệ thống tài khoản kế toán?
Việc chọn lựa hệ thống account kế toán cần căn cứ theo luật luật pháp Ở quyết định số 48/2006/QĐ-BTC. Bao gồm các yếu tố sau:

Phụ thuộc tài sản, Power vốn & tình hình hoạt động marketing của công ty.

Dựa vào ý định quản lý thông báo của bạn.

Căn cứ vào quyết định ban hành của Bộ tài chính đối với mỗi loại hệ thống trương mục kế toán cho mỗi đối tượng chi tiết. Ví dụ: doanh nghiệp vừa & nhỏ sẽ có 1 hệ thống tài khoản riêng. mặc dù, bảng hệ thống account theo Thông tư 200/2014/TT-BTC Có thể sử dụng cho mọi đơn vị nói cả công ty lớn.

Danh mục hệ thống tài khoản kế toán
Tiếp sau đây là danh mục hệ thống tài khoản kế toán theo Thông bốn 200/2014/TT-BTC & Thông tứ 133/2016/TT-BTC. đó là hệ thống trương mục kế toán đc sử dụng rộng rãi & áp dụng cho hầu hết các công ty.

Nếu bạn có nhu cầu tư vấn hoặc đặt mua Phần mềm kế toán vui lòng truy cập tại website: FAO